Privacybeleid

1        INTRODUCTIE

Easee AS (organisatienummer 920 292 046) (“Easee”) verzamelt persoonsgegevens in verband met de verkoop van producten en de levering van laaddiensten, het aanmaken van gebruikersprofielen in de Easee-app/cloudoplossing/Easee-portaal, het verstrekken van klantenondersteuning, het versturen van nieuwsbrieven en voor wervingsprocessen. Easee is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat Easee het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Dit privacybeleid geeft informatie over de persoonsgegevens die Easee verzamelt, verwerkt en vrijgeeft, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en uw rechten in dit verband. Easee verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de te allen tijde geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Easee hecht veel waarde aan uw privacy. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Easee, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Adres: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes, Noorwegen
E-mail: gdpr@easee.no

2 DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, HET DOEL EN DE WETTELIJKE BASIS

Easee verwerkt persoonsgegevens van particuliere klanten, contactpersonen van onze zakelijke klanten, leveranciers en andere samenwerkingspartners, abonnees op onze nieuwsbrieven, gebruikers van de website, app en cloudoplossing van Easee die het gebruik van cookies hebben geaccepteerd, en anderen die contact opnemen met Easee, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van Easee. Als u solliciteert op een vacature bij Easee, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de behandeling van uw sollicitatie. 

Easee verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals via de informatie die u verstrekt in verband met de aankoop van onze producten of wanneer u een gebruikersprofiel aanmaakt, via onze website, via uw gebruik van de Easee-app of het Easee-portaal, via correspondentie met u via telefoon/e-mail/het contactformulier op onze website en via onze samenwerking met leveranciers, zakelijke klanten of andere partners, waarbij wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van uw werkgever of opdrachtgever ontvangen. Als u solliciteert op een vacature bij Easee, kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen uit de informatie en referenties die u in uw sollicitatie heeft verstrekt. 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Easee. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens heeft u echter geen toegang tot en kunt u geen gebruik maken van de app en cloudoplossing van Easee, en kan Easee u geen klantenondersteuning bieden of uw vragen beantwoorden. 

Easee verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende wettelijke basis:

 • Verkoop via de webshop, waarbij uw naam, contactgegevens, creditcard- en betalingsgegevens etc. worden verwerkt. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst die met u wordt aangegaan op het moment dat u een aankoop bij ons doet, onder andere om uw product te leveren en de overeengekomen verkoopprijs te factureren.

 • Het aanbieden en beheren van de app en cloudoplossing van Easee in uw Easee-cloudaccount, waarbij de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van particuliere eigenaren en beheerders van een laadstation of andere producten en gebruikers met toegang tot een product worden verwerkt. Ook het adres van en technische informatie over een laadlocatie, de producten die op de laadlocatie zijn geïnstalleerd, het verbruik of de gebruiksgeschiedenis, de aankoopgeschiedenis van klanten, het serienummer, het klantnummer, de naam en ID van key chips, de geschatte locatie van het product en diagnostische gegevens worden verwerkt. Als een product is verbonden met een WiFi-netwerk, worden de SSID en het wachtwoord van het netwerk verwerkt.

  Het doel van deze verwerking is om gebruikers toegang te geven tot producten en installaties waarbij interne authenticatie vereist is, om installaties, laadstations en andere producten te beheren, om gebruikers in staat te stellen de productgeschiedenis van een installatie in te zien, om gebruikers in staat te stellen hun eigen laadhistorie in te zien, om de toegang van gebruikers tot een laadlocatie of product te kunnen opzoeken en beheren en om gebruikers in staat te stellen in te loggen in de Easee-app. De app gebruikt dezelfde login en database als de cloudoplossing van Easee en uw contactgegevens zijn verbonden met de laadlocaties en producten waartoe u toegang heeft.

  De persoonsgegevens die we opvragen wanneer u een gebruikersprofiel registreert, zijn nodig om uw identiteit te bevestigen en te voorkomen dat uw gebruikersprofiel wordt misbruikt of gedupliceerd.

  De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u na te komen met betrekking tot het gebruik van de interfaces en cloudoplossing van Easee, of een overeenkomst die met u is aangegaan toen u ons product kocht, evenals art. 6 (1) onderdeel f van de AVG op basis van ons legitieme belang in IT- en gegevensbeveiliging en het aanbieden van goede klantenservice, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden om uw persoonsgegevens bij te werken in de Easee-app.
 • Klantondersteuning, waarbij persoonsgegevens zoals het productnummer, de klantnaam, het adres, de locatie en andere persoonsgegevens in ondersteuningsverzoeken worden verwerkt. Door verschillende niet-gevoelige persoonsgegevens met elkaar te verbinden, zoals hierboven vermeld, is Easee in staat om klantenondersteuning op maat te bieden. De wettelijke basis is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt verder op basis van art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om u de best mogelijke klantenondersteuning te bieden.
 • Het beantwoorden van andere vragen die we ontvangen, waarbij we de naam, het e-mailadres en/of het telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die in het verzoek of een klacht zijn opgenomen, verwerken. De wettelijke basis van deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om vragen of klachten te beantwoorden en af te handelen.
 • Het beheer van onze relaties met zakelijke klanten, leveranciers en andere partners, waarbij de naam en de contactgegevens van contactpersonen (bijvoorbeeld medewerkers) van onze zakelijke klanten, leveranciers en andere partners worden verwerkt, naast persoonsgegevens in contracten, lopende commerciële correspondentie, facturen, notulen enz. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om onze relaties met zakelijke klanten, leveranciers en andere partners te beheren, inclusief om te communiceren met onze contactpersonen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waarbij we uw naam en e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen, mits u toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, is de wettelijke basis art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de Easee-cloud of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.
 • De verbetering van de diensten van Easee, waarbij persoonsgegevens in technische analyses, logboeken en informatie over het gebruik van de Easee-app of het Easee-portaal worden verwerkt met als doel statistieken en analyses te genereren om onze diensten te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren, evenals het waarborgen van de stabiliteit van onze diensten. Persoonlijke of technische gegevens van uw apparaten die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt, worden geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat u op basis van de statistieken of analyses die worden gegenereerd om onze diensten te verbeteren niet als een individuele persoon kan worden geïdentificeerd.

  Sommige van onze producten zijn uitgerust met positiesensoren waarmee we kunnen bepalen waar het product is geïnstalleerd. Ook als u uw adres niet met ons heeft gedeeld in uw gebruikersprofiel, kunnen we in dit geval de positie van de producten identificeren via hun mobiele verbinding. Deze informatie is bedoeld voor veiligheidsdoeleinden en zal nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan het oplossen van problemen en het verbeteren van onze producten.

  De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, waarbij het ons legitieme belang is om de stabiliteit van onze diensten te optimaliseren en te waarborgen.

  Als u zich in Duitsland bevindt en toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens van positiesensoren zoals hierboven beschreven, is de wettelijke basis art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming).
 • Om onze website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren, gebruikt Easee cookies en andere methoden voor het verzamelen van informatie. Meer informatie over cookies vindt u onder de helpfunctie van de browser.
 • Het werven voor vacatures, waarbij we cv’s, schoolrapporten, uw sollicitatie, certificaten, referenties (die u verstrekt) en andere informatie die u mogelijk verstrekt, verwerken. Het gevolg van het niet verstrekken van dergelijke informatie is dat we uw sollicitatie mogelijk niet in overweging kunnen nemen en u een baan bij Easee kunnen aanbieden. De persoonsgegevens worden verzameld bij de aanvrager, of uit de verstrekte referenties. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan op basis van uw sollicitatie. Door te solliciteren naar een functie bij ons bedrijf en ons documentatie toe te sturen, gaat u ermee akkoord dat wij de verstrekte documentatie beoordelen, u interviewen en uw referenties bellen met het oog op het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Als u toestemming heeft gegeven om uw sollicitatiegegevens na een wervingsproces langer dan een jaar op te slaan voor mogelijke toekomstige vacatures, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.
 • Naleving van wettelijke vereisten en wettelijke verplichtingen, zoals de naleving van wettelijke verplichtingen onder toepasselijke boekhoudwetgeving en bevelen van overheidsinstanties. In dit geval is de wettelijke basis van de verwerking art. 6 (1) onderdeel c van de AVG.
 • Het waarborgen van de rechten van Easee of derde partijen, om onze juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of juridische claims die aan ons gericht zijn door klanten, leveranciers, partners, andere derde partijen of overheidsinstanties. De wettelijke basis van deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de handhaving van onze rechten of de rechten van derde partijen.

3 BEWAARTERMIJN

Easee bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking zoals hierboven gedefinieerd te vervullen, en verwijdert persoonsgegevens in de regel binnen drie jaar na beëindiging van het contract voor gebruik van de app en/of cloudoplossing van Easee of op verzoek van de individuele gebruiker. 

E-mails van klanten die naar onze support e-mailadres worden gestuurd, worden bewaard tot drie jaar na de datum waarop de kwestie is opgelost. 

Indien de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens uw toestemming heeft, zal Easee stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens zodra de toestemming wordt ingetrokken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden opgeslagen tijdens het wervingsproces. Indien de sollicitant niet in dienst wordt genomen, worden de persoonsgegevens binnen zes maanden na het invullen van de functie verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven voor een verdere bewaartermijn. 

Houd er echter rekening mee dat een verlengde opslag van uw persoonsgegevens nodig kan zijn vanwege de wettelijke verplichtingen waaraan Easee is onderworpen, bijvoorbeeld de opslag voor boekhoudkundige doeleinden, of vanwege de gerechtvaardigde belangen van Easee, bijvoorbeeld met het doel een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Geanonimiseerde informatie, dat wil zeggen informatie die niet aan een natuurlijke rechtspersoon kan worden gekoppeld, kan ook langer worden opgeslagen. 

4 DE OPENBAARMAKING VAN PERSOONGEGEVENS

Easee zal persoonsgegevens alleen aan derde partijen verstrekken voor zover er een wettelijke basis voor dergelijke openbaarmaking is. 

Easee gebruikt gegevensverwerkers om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan of anderszins te verwerken, ook met betrekking tot onze hostingdiensten enz. De relatie met dergelijke leveranciers wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, die onder andere de vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging van uw persoonsgegevens bevat.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen buiten de EU/EER. In dergelijke gevallen zal Easee ervoor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, door middel van het overeenkomen van EU-modelcontractbepalingen voor dergelijke overdrachten of overdrachten naar landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Easee kan persoonsgegevens vrijgeven aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten of bevelen van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan verplichtingen die onder de toepasselijke boekhoud- of belastingwetgeving vallen. De betreffende overheidsinstanties zijn de verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dergelijke gevallen worden vrijgegeven. 

5 VEILIGHEID

Easee waardeert uw privacy rechten en heeft redelijke stappen ondernomen om de privacy van gebruikers te beschermen, onder meer door fysieke, technische en organisatorische maatregelen te nemen, om verlies, wijzigingen, diefstal en ongeoorloofde toegang tot opgeslagen en anderszins verwerkte informatie te voorkomen.

6 EIGENAREN EN BEHEERDERS VAN PROFESSIONELE LAADPLAATSEN

Wanneer u een professionele laadlocatie gebruikt, worden uw historische logboek en gebruikersgegevens met betrekking tot de laadsessie verwerkt door de eigenaar of beheerder van die laadlocatie. De gebruikersgegevens bevatten persoonsgegevens zoals naam, alias van de Easee key, e-mailadres en telefoonnummer. 

Dergelijke gegevens worden doorgaans verwerkt voor facturering en voor statistische en technische doeleinden, waaronder het waarborgen van de laadstabiliteit en dergelijke. De relevante professionele laadinstallaties zijn verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Neem contact op met de laadpunten voor meer informatie over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

De website en app van Easee kunnen links naar andere websites of externe diensten bevatten. Deze websites en diensten hebben hun eigen privacybeleid waarin wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Als u uw persoonsgegevens aan dergelijke websites van derde partijen verstrekt, is de verwerking van de persoonsgegevens onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende website. Easee is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derde partijen of hun verwerking van persoonsgegevens. We raden u aan het privacybeleid en eventuele gebruiksvoorwaarden op de betreffende websites te lezen wanneer u deze bezoekt en gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke service kan Upvoty zijn, die wordt gebruikt om feedback en ideeën voor onze producten en diensten te verzamelen.

Als u de Facebook-pagina of de profielen van Easee “liket” of lid wordt, wordt deze informatie gedeeld met het betreffende platform. Hetzelfde geldt voor inhoud die u plaatst en berichten die u leuk vindt op dergelijke sociale mediaplatforms. Easee en het relevante platform zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verzameld en erwerkt door dergelijke sociale mediaplatforms. Easee heeft toegang tot gegevens die op de profielen van Easee op sociale mediaplatforms worden geplaatst om feedback en reacties op de producten en diensten van Easee te begrijpen, maar downloadt, bewaart of compileert dergelijke gegevens nooit. Easee gebruikt Facebook Pixel en Google Analytics voor marketingdoeleinden. Meer informatie over hoe de sociale mediaplatforms persoonsgegevens verwerken, is te vinden in het privacybeleid van het betreffende platform.

8 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verzoeken dat Easee uw persoonsgegevens bijwerkt of corrigeert en/of uw toestemming voor de verwerking in te trekken. In sommige gevallen heeft u ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met Easee via de contactgegevens vermeld in sectie 1 hierboven of via dit formulier

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Easee in strijd is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In Noorwegen is Datatilsynet de toezichthoudende autoriteit.

9 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We zijn niet van plan persoonsgegevens die over u zijn verzameld te gebruiken voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces (inclusief profilering).

10 WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Het privacybeleid van Easee is beschikbaar onderaan de website van Easee of wanneer u zich aanmeldt bij de Easee-cloud. Als Easee wijzigingen aanbrengt in de verwerking van persoonsgegevens, wordt dit beleid bijgewerkt en wordt de wijziging op de website gemeld of wanneer u uw contactinformatie gebruikt. 

In het geval van wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens waarvoor uw toestemming vereist is, zullen we uw toestemming vragen voordat een dergelijke verwerking wordt doorgevoerd.

11 GOOGLE TAG MANAGER

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Met deze service kunnen website-tags worden beheerd via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en alleen het IP-adres van de gebruiker wordt doorgegeven aan Google om een ​​verbinding tot stand te brengen. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze voor alle trackingtags bestaan ​​zolang ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Wij gebruiken de Google Tag Manager op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 par. 1 verlicht. f) AVG. Ons legitieme belang hier is om de technische integratie van andere websitetools mogelijk te maken. Aangezien het IP-adres wordt overgedragen aan Google in de VS, zijn verdere beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 Par. 2 verlicht. c AVG. Deze clausules verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.

12 GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” en webbakens.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google zal deze informatie ook gebruiken om de exploitant van de website verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 par. 1 verlicht. a AVG op de rechtsgrond van uw gegeven toestemming.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres door Google alleen in verkorte vorm verder wordt verwerkt.

Met de dienstverlener hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij hem verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Aangezien een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn verdere passende waarborgen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, hebben we modelcontractbepalingen afgesloten met de aanbieder in overeenstemming met art. 46 Par. 2 verlicht. c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken volgens het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, streven we ernaar om aanvullende voorschriften en toezeggingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.

De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming zijn toegankelijk via de volgende links:
http://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) en advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID, IDFA) worden uiterlijk 14 maanden na verzameling verwijderd.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website onbeperkt kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) analyseert en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com /dlpage/gaoptout.

13 GOOGLE ADS REMARKETING

Onze website maakt gebruik van Google Ads-remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze tool kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De rechtsgrondslag is uw toestemming conform art. 6 (1) blz. 1 verlicht. een AVG. Dit betekent dat interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander van uw eindapparaten (bijv. tablet of pc) kunnen worden weergegeven.

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Zo kunnen op elk eindapparaat waarop u met uw Google-account inlogt dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentietargeting op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting via verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://adssettings.google.com/

Aangezien er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn verdere beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming van de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 (2) verlicht. c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, streven we ernaar om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

14 HOE GOOGLE GEGEVENS VAN DE WEBSITE GEBRUIKT

Veel websites en apps maken gebruik van Google-diensten om hun inhoud te verbeteren. Wanneer we services van Google integreren, deelt de site informatie met Google.

U kunt er hier meer over lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

15 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

We gebruiken “Facebook Custom Audiences” op onze website, een remarketingtool van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor Dublin 2, Ierland (hierna “Facebook” genoemd).
Facebook Custom Audiences stelt ons in staat om op interesses gebaseerde advertenties, zogenaamde “Facebook Ads”, aan bezoekers van onze website te tonen wanneer ze het sociale netwerk Facebook bezoeken of wanneer ze andere websites bezoeken die ook Facebook Custom Audiences gebruiken. Hiervoor wordt een pixel (Facebook-pixel) van de gelijknamige aanbieder Facebook (zie hierboven) gebruikt.

Facebook Pixel stelt Facebook in staat om onze advertenties op Facebook, zogenaamde “Facebook-advertenties”, alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die bezoekers van onze website zijn geweest, in het bijzonder die interesse hebben getoond in ons online aanbod. In dit geval maakt Facebook-pixel het ook mogelijk om te controleren of een gebruiker is doorgestuurd naar onze website nadat hij op onze Facebook-advertenties heeft geklikt. Facebook Pixel maakt onder meer gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-gebruikersaccount, wordt uw bezoek aan ons online-aanbod in uw gebruikersaccount genoteerd. De gegevens die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens kunnen echter door Facebook aan uw gebruikersaccount daar worden gekoppeld. Als u een Facebook-gebruikersaccount hebt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Door gebruik te maken van “Facebook Custom Audiences” in combinatie met Facebook Pixel, maakt uw webbrowser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook worden verzameld door het gebruik van Facebook Custom Audiences. Voor zover wij weten, ontvangt Facebook de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u een Facebook-gebruikersaccount hebt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en eventueel andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.
We gebruiken Facebook Custom Audiences voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om relevante en interessante advertenties voor u te plaatsen en zo ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor Facebook Custom Audiences en de Facebook Pixel is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG (toestemming).

Met onze dienstverlener Facebook hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin wij hen verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Aangezien persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn verdere beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 Paragraaf 2 verlicht. c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en toezeggingen van de ontvanger in de VS te vinden.

Meer informatie van Facebook over gegevensbescherming vindt u op de volgende Facebook-website:
https://www.facebook.com/about/privacy

Informatie over Facebook-pixels is te vinden op de volgende Facebook-website:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

De deactivering van Facebook Custom Audiences via Pixel is mogelijk voor ingelogde gebruikers op
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Daarnaast kunt u cookies, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, uitschakelen via de volgende websites:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Wij willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

***

Laatst bijgewerkt: 07.06.2022

*