Privacybeleid

1        INTRODUCTIE

Easee AS (organisatienummer 920 292 046) (“Easee”) verzamelt persoonsgegevens in verband met de verkoop van producten en de levering van laaddiensten, het aanmaken van gebruikersprofielen in de Easee-app/cloudoplossing/Easee-portaal, het verstrekken van klantenondersteuning, het versturen van nieuwsbrieven en voor wervingsprocessen. Easee is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat Easee het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Dit privacybeleid geeft informatie over de persoonsgegevens die Easee verzamelt, verwerkt en vrijgeeft, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en uw rechten in dit verband. Easee verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de te allen tijde geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Easee hecht veel waarde aan uw privacy. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Easee, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Adres: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes, Noorwegen
E-mail: gdpr@easee.no

2 DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, HET DOEL EN DE WETTELIJKE BASIS

Easee verwerkt persoonsgegevens van particuliere klanten, contactpersonen van onze zakelijke klanten, leveranciers en andere samenwerkingspartners, abonnees op onze nieuwsbrieven, gebruikers van de website, app en cloudoplossing van Easee die het gebruik van cookies hebben geaccepteerd, en anderen die contact opnemen met Easee, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van Easee. Als u solliciteert op een vacature bij Easee, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de behandeling van uw sollicitatie. 

Easee verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals via de informatie die u verstrekt in verband met de aankoop van onze producten of wanneer u een gebruikersprofiel aanmaakt, via onze website, via uw gebruik van de Easee-app of het Easee-portaal, via correspondentie met u via telefoon/e-mail/het contactformulier op onze website en via onze samenwerking met leveranciers, zakelijke klanten of andere partners, waarbij wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van uw werkgever of opdrachtgever ontvangen. Als u solliciteert op een vacature bij Easee, kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen uit de informatie en referenties die u in uw sollicitatie heeft verstrekt. 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Easee. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens heeft u echter geen toegang tot en kunt u geen gebruik maken van de app en cloudoplossing van Easee, en kan Easee u geen klantenondersteuning bieden of uw vragen beantwoorden. 

Easee verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende wettelijke basis:

 • Verkoop via de webshop, waarbij uw naam, contactgegevens, creditcard- en betalingsgegevens etc. worden verwerkt. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst die met u wordt aangegaan op het moment dat u een aankoop bij ons doet, onder andere om uw product te leveren en de overeengekomen verkoopprijs te factureren.

 • Het aanbieden en beheren van de app en cloudoplossing van Easee in uw Easee-cloudaccount, waarbij de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van particuliere eigenaren en beheerders van een laadstation of andere producten en gebruikers met toegang tot een product worden verwerkt. Ook het adres van en technische informatie over een laadlocatie, de producten die op de laadlocatie zijn geïnstalleerd, het verbruik of de gebruiksgeschiedenis, de aankoopgeschiedenis van klanten, het serienummer, het klantnummer, de naam en ID van key chips, de geschatte locatie van het product en diagnostische gegevens worden verwerkt. Als een product is verbonden met een WiFi-netwerk, worden de SSID en het wachtwoord van het netwerk verwerkt.

  Het doel van deze verwerking is om gebruikers toegang te geven tot producten en installaties waarbij interne authenticatie vereist is, om installaties, laadstations en andere producten te beheren, om gebruikers in staat te stellen de productgeschiedenis van een installatie in te zien, om gebruikers in staat te stellen hun eigen laadhistorie in te zien, om de toegang van gebruikers tot een laadlocatie of product te kunnen opzoeken en beheren en om gebruikers in staat te stellen in te loggen in de Easee-app. De app gebruikt dezelfde login en database als de cloudoplossing van Easee en uw contactgegevens zijn verbonden met de laadlocaties en producten waartoe u toegang heeft.

  De persoonsgegevens die we opvragen wanneer u een gebruikersprofiel registreert, zijn nodig om uw identiteit te bevestigen en te voorkomen dat uw gebruikersprofiel wordt misbruikt of gedupliceerd.

  De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u na te komen met betrekking tot het gebruik van de interfaces en cloudoplossing van Easee, of een overeenkomst die met u is aangegaan toen u ons product kocht, evenals art. 6 (1) onderdeel f van de AVG op basis van ons legitieme belang in IT- en gegevensbeveiliging en het aanbieden van goede klantenservice, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden om uw persoonsgegevens bij te werken in de Easee-app.
 • Klantondersteuning, waarbij persoonsgegevens zoals het productnummer, de klantnaam, het adres, de locatie en andere persoonsgegevens in ondersteuningsverzoeken worden verwerkt. Door verschillende niet-gevoelige persoonsgegevens met elkaar te verbinden, zoals hierboven vermeld, is Easee in staat om klantenondersteuning op maat te bieden. De wettelijke basis is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt verder op basis van art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om u de best mogelijke klantenondersteuning te bieden.
 • Het beantwoorden van andere vragen die we ontvangen, waarbij we de naam, het e-mailadres en/of het telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die in het verzoek of een klacht zijn opgenomen, verwerken. De wettelijke basis van deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om vragen of klachten te beantwoorden en af te handelen.
 • Het beheer van onze relaties met zakelijke klanten, leveranciers en andere partners, waarbij de naam en de contactgegevens van contactpersonen (bijvoorbeeld medewerkers) van onze zakelijke klanten, leveranciers en andere partners worden verwerkt, naast persoonsgegevens in contracten, lopende commerciële correspondentie, facturen, notulen enz. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om onze relaties met zakelijke klanten, leveranciers en andere partners te beheren, inclusief om te communiceren met onze contactpersonen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waarbij we uw naam en e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen, mits u toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, is de wettelijke basis art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de Easee-cloud of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.
 • De verbetering van de diensten van Easee, waarbij persoonsgegevens in technische analyses, logboeken en informatie over het gebruik van de Easee-app of het Easee-portaal worden verwerkt met als doel statistieken en analyses te genereren om onze diensten te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren, evenals het waarborgen van de stabiliteit van onze diensten. Persoonlijke of technische gegevens van uw apparaten die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt, worden geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat u op basis van de statistieken of analyses die worden gegenereerd om onze diensten te verbeteren niet als een individuele persoon kan worden geïdentificeerd.

  Sommige van onze producten zijn uitgerust met positiesensoren waarmee we kunnen bepalen waar het product is geïnstalleerd. Ook als u uw adres niet met ons heeft gedeeld in uw gebruikersprofiel, kunnen we in dit geval de positie van de producten identificeren via hun mobiele verbinding. Deze informatie is bedoeld voor veiligheidsdoeleinden en zal nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan het oplossen van problemen en het verbeteren van onze producten.

  De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, waarbij het ons legitieme belang is om de stabiliteit van onze diensten te optimaliseren en te waarborgen.

  Als u zich in Duitsland bevindt en toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens van positiesensoren zoals hierboven beschreven, is de wettelijke basis art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming).
 • Om onze website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren, gebruikt Easee cookies en andere methoden voor het verzamelen van informatie. Meer informatie over cookies vindt u onder de helpfunctie van de browser.
 • Het werven voor vacatures, waarbij we cv’s, schoolrapporten, uw sollicitatie, certificaten, referenties (die u verstrekt) en andere informatie die u mogelijk verstrekt, verwerken. Het gevolg van het niet verstrekken van dergelijke informatie is dat we uw sollicitatie mogelijk niet in overweging kunnen nemen en u een baan bij Easee kunnen aanbieden. De persoonsgegevens worden verzameld bij de aanvrager, of uit de verstrekte referenties. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 (1) onderdeel b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan op basis van uw sollicitatie. Door te solliciteren naar een functie bij ons bedrijf en ons documentatie toe te sturen, gaat u ermee akkoord dat wij de verstrekte documentatie beoordelen, u interviewen en uw referenties bellen met het oog op het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Als u toestemming heeft gegeven om uw sollicitatiegegevens na een wervingsproces langer dan een jaar op te slaan voor mogelijke toekomstige vacatures, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 (1) onderdeel a van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.
 • Naleving van wettelijke vereisten en wettelijke verplichtingen, zoals de naleving van wettelijke verplichtingen onder toepasselijke boekhoudwetgeving en bevelen van overheidsinstanties. In dit geval is de wettelijke basis van de verwerking art. 6 (1) onderdeel c van de AVG.
 • Het waarborgen van de rechten van Easee of derde partijen, om onze juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of juridische claims die aan ons gericht zijn door klanten, leveranciers, partners, andere derde partijen of overheidsinstanties. De wettelijke basis van deze verwerking is art. 6 (1) onderdeel f van de AVG, op basis van ons legitieme belang om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de handhaving van onze rechten of de rechten van derde partijen.

3 BEWAARTERMIJN

Easee bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking zoals hierboven gedefinieerd te vervullen, en verwijdert persoonsgegevens in de regel binnen drie jaar na beëindiging van het contract voor gebruik van de app en/of cloudoplossing van Easee of op verzoek van de individuele gebruiker. 

E-mails van klanten die naar onze support e-mailadres worden gestuurd, worden bewaard tot drie jaar na de datum waarop de kwestie is opgelost. 

Indien de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens uw toestemming heeft, zal Easee stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens zodra de toestemming wordt ingetrokken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden opgeslagen tijdens het wervingsproces. Indien de sollicitant niet in dienst wordt genomen, worden de persoonsgegevens binnen zes maanden na het invullen van de functie verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven voor een verdere bewaartermijn. 

Houd er echter rekening mee dat een verlengde opslag van uw persoonsgegevens nodig kan zijn vanwege de wettelijke verplichtingen waaraan Easee is onderworpen, bijvoorbeeld de opslag voor boekhoudkundige doeleinden, of vanwege de gerechtvaardigde belangen van Easee, bijvoorbeeld met het doel een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Geanonimiseerde informatie, dat wil zeggen informatie die niet aan een natuurlijke rechtspersoon kan worden gekoppeld, kan ook langer worden opgeslagen. 

4 DE OPENBAARMAKING VAN PERSOONGEGEVENS

Easee zal persoonsgegevens alleen aan derde partijen verstrekken voor zover er een wettelijke basis voor dergelijke openbaarmaking is. 

Easee gebruikt gegevensverwerkers om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan of anderszins te verwerken, ook met betrekking tot onze hostingdiensten enz. De relatie met dergelijke leveranciers wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, die onder andere de vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging van uw persoonsgegevens bevat.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen buiten de EU/EER. In dergelijke gevallen zal Easee ervoor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, door middel van het overeenkomen van EU-modelcontractbepalingen voor dergelijke overdrachten of overdrachten naar landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Easee kan persoonsgegevens vrijgeven aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten of bevelen van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan verplichtingen die onder de toepasselijke boekhoud- of belastingwetgeving vallen. De betreffende overheidsinstanties zijn de verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dergelijke gevallen worden vrijgegeven. 

5 VEILIGHEID

Easee waardeert uw privacy rechten en heeft redelijke stappen ondernomen om de privacy van gebruikers te beschermen, onder meer door fysieke, technische en organisatorische maatregelen te nemen, om verlies, wijzigingen, diefstal en ongeoorloofde toegang tot opgeslagen en anderszins verwerkte informatie te voorkomen.

6 EIGENAREN EN BEHEERDERS VAN PROFESSIONELE LAADPLAATSEN

Wanneer u een professionele laadlocatie gebruikt, worden uw historische logboek en gebruikersgegevens met betrekking tot de laadsessie verwerkt door de eigenaar of beheerder van die laadlocatie. De gebruikersgegevens bevatten persoonsgegevens zoals naam, alias van de Easee key, e-mailadres en telefoonnummer. 

Dergelijke gegevens worden doorgaans verwerkt voor facturering en voor statistische en technische doeleinden, waaronder het waarborgen van de laadstabiliteit en dergelijke. De relevante professionele laadinstallaties zijn verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Neem contact op met de laadpunten voor meer informatie over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

7 LINKS NAAR WEBSITES, DIENSTEN EN SOCIALE MEDIA-PLATFORMS VAN DERDEN

De website en app van Easee kunnen links naar andere websites of externe diensten bevatten. Deze websites en diensten hebben hun eigen privacybeleid waarin wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Als u uw persoonsgegevens aan dergelijke websites van derde partijen verstrekt, is de verwerking van de persoonsgegevens onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende website. Easee is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derde partijen of hun verwerking van persoonsgegevens. We raden u aan het privacybeleid en eventuele gebruiksvoorwaarden op de betreffende websites te lezen wanneer u deze bezoekt en gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke service kan Upvoty zijn, die wordt gebruikt om feedback en ideeën voor onze producten en diensten te verzamelen.

Als u de Facebook-pagina of de profielen van Easee “liket” of lid wordt, wordt deze informatie gedeeld met het betreffende platform. Hetzelfde geldt voor inhoud die u plaatst en berichten die u leuk vindt op dergelijke sociale mediaplatforms. Easee en het relevante platform zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verzameld en erwerkt door dergelijke sociale mediaplatforms. Easee heeft toegang tot gegevens die op de profielen van Easee op sociale mediaplatforms worden geplaatst om feedback en reacties op de producten en diensten van Easee te begrijpen, maar downloadt, bewaart of compileert dergelijke gegevens nooit. Easee gebruikt Facebook Pixel en Google Analytics voor marketingdoeleinden. Meer informatie over hoe de sociale mediaplatforms persoonsgegevens verwerken, is te vinden in het privacybeleid van het betreffende platform.

8 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verzoeken dat Easee uw persoonsgegevens bijwerkt of corrigeert en/of uw toestemming voor de verwerking in te trekken. In sommige gevallen heeft u ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met Easee via de contactgegevens vermeld in sectie 1 hierboven. 

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Easee in strijd is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In Noorwegen is Datatilsynet de toezichthoudende autoriteit.

9 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We zijn niet van plan persoonsgegevens die over u zijn verzameld te gebruiken voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces (inclusief profilering).

10 WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Het privacybeleid van Easee is beschikbaar onderaan de website van Easee of wanneer u zich aanmeldt bij de Easee-cloud. Als Easee wijzigingen aanbrengt in de verwerking van persoonsgegevens, wordt dit beleid bijgewerkt en wordt de wijziging op de website gemeld of wanneer u uw contactinformatie gebruikt. 

In het geval van wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens waarvoor uw toestemming vereist is, zullen we uw toestemming vragen voordat een dergelijke verwerking wordt doorgevoerd.

***

Laatst bijgewerkt: 26.03.2021