Sikkerhet først

Easee følger standarden for elbiler, men vi stopper ikke der. Vi leter hele tiden etter innovative måter å heve standarden for å skape virkelig trygge produkter som er bygget for å vare. Sikkerhet er kjernen i alt vi gjør.

  • Illustrasjon av en dame som plugger i sin kabel i ladeboksen

Avanserte temperatursensorer

Easee-laderen overvåker for uventet temperaturøkning og vil automatisk slå seg av og varsle brukeren hvis en sikkerhetsgrense er nådd.

  • Illustrasjon som viser innsiden av en ladeboks, der komponentene overvåkes

Automatisk selvtesting

Laderen har en integrert jordfeilbryter som selvtester mellom hver ladeøkt og minst én gang hver 24. time. Ved bruk av mer enn førti sensorer, sjekker laderen kontinuerlig for feil og unormale endringer i strømmer, spenninger, temperaturer og fuktighet; både når du er i lade- og standby-modus.

  • Animasjon av en ladeboks som kjører gjennom et sett med sjekkpunkter

Automatisk varsling ved installasjonsfeil

Easee-laderen sjekker automatisk ledningene under installasjonen og varsler elektrikeren dersom noe er feil. Informasjon og assistanse gis også via Easee Installer-appen. Dette betyr at du kan føle deg trygg på at laderen er riktig installert og trygg å bruke.

  • Animasjon av en ladeboks som har to kabler med feil og tre kabler uten feil

Varsling ved kritisk feil

Skulle det oppstå en kritisk feil, vil laderen gå inn i sikkerhetsmodus og informere brukeren med et rødt lys, varsel i Easee-appen og om nødvendig med alarm.

  • Animasjon av en ladeboks og en telefon som viser en feilmelding til brukeren.

Ingen kabler på innsiden

I motsetning til tradisjonelle ladere har Easee-laderen ingen kabler inni, noe som betraktelig reduserer risikoen for menneskelige feil under montering og produksjon.

  • Animasjon av komponentene inne i en ladeboks uten noen kabler

Fullstendig testing av alle ladere

I motsetning til tradisjonelle ladere har Easee-laderen ingen kabler inni, noe som betraktelig reduserer risikoen for menneskelige feil under montering og produksjon.

  • Animasjon av en ladeboks som blir testet på et samlebånd

Over-the-air oppdateringer

Alle Easee-ladere er koblet til skyen vår og oppdateres kontinuerlig med de siste programvare-oppgraderinger. Dette sikrer at laderen alltid har det nyeste innen funksjonalitet og sikkerhet.

  • Animasjon av en ladeboks som blir oppdatert fra skyen

Vinklet og selvdrenerende stikkontakt

Stikkontakten er vinklet til 45 grader slik at ladekabelen er selvdrenerende og stikker mindre ut fra veggen. Dette beskytter stikkontakten mot ytre skader opprettholder en god forbindelse over tid.

  • Animasjon av en ladeboks med 45 graders vinkel på ladekabelen

Test mp4

Tittel

Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse

Test Youtube

Tittel

Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse

Se filmen For mer informasjon om sikker og smart lading med Easee