Personvernerklæring

1 INTRODUKSJON

Easee AS (organisasjonsnr. 920 292 046) («Easee») samler inn personopplysninger i forbindelse med produktsalg og levering av ladetjenester, oppretting av brukerprofiler i Easee app / sky-løsning / Easee portal, levering av kundesupport og nyhetsbrev og i forbindelse med rekrutteringsprosesser. Easee er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personlige data, noe som betyr at Easee bestemmer formålet og midlene for behandlingen av personopplysningene.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om personopplysningene som Easee samler inn, behandler og utleverer, hvilke formål personopplysningene behandles for og rettighetene dine i denne forbindelsen. Easee behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover om personvern.

Easee er forpliktet til å opprettholde personvernet ditt. Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller Easees behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor.

Adresse: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes
E-post: gdpr@easee.no

2 PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG JURIDISK HJEMMEL

Easee behandler personopplysninger om privatkunder, kontaktpersoner hos våre forretningskunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, abonnenter på våre nyhetsbrev, brukere av Easees nettsted som har akseptert informasjonskapsler, brukere av applikasjonen og skyløsningen og andre som kontakter Easee, f.eks. ved å bruke kontaktskjemaet på Easees nettsted. Hvis du søker om en ledig stilling hos Easee, vil vi behandle personopplysningene dine som en del av vurderingen av jobbsøknaden din.

Easee samler inn dine personopplysninger på forskjellige måter, for eksempel fra informasjonen du sender inn i forbindelse med et kjøp av produktene våre når du registrerer en brukerprofil, fra nettstedet vårt, fra din bruk av Easee-appen eller Easee Portal, fra korrespondanse med deg via telefon / e-post / kontaktskjemaet på nettstedet vårt og i forbindelse med samarbeidet vårt med leverandører, forretningskunder eller andre partnere, der vi mottar dine personlige data direkte fra deg eller fra din arbeidsgiver eller klient. Hvis du søker på en ledig stilling i Easee, kan vi samle inn personopplysninger fra informasjonen og referansene du har oppgitt i søknaden din.

Vær oppmerksom på at du ikke er forpliktet til å oppgi personopplysninger til Easee. Uten å sende inn dine personopplysninger, vil du imidlertid ikke kunne få tilgang til og bruke Easees app og skyløsning, og Easee vil ikke kunne gi deg kundesupport eller svare på henvendelsene dine.

Easee behandler personopplysninger med følgende formål og hjemmel:

 • Nettbutikksalg, hvor navn, kontaktinformasjon, kredittkort og betalingsinformasjon osv. behandles. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er artikkel 6 (1) tent. b GDPR, ettersom behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kjøpsavtale som ble inngått med deg da du kjøpte noe fra oss, inkludert for å levere produktet ditt og fakturere den avtalte kjøpesummen.

 • Levering og administrering av Easees app og skyløsning i Easee-skykontoen din, der navn, telefonnummer og e-postadresse til private eiere og administratorer av en ladestasjon eller andre produkter og brukere med tilgang til et produkt behandles. I tillegg behandles også adresse og teknisk informasjon om et anlegg, produktene som er installert på anlegget, forbruks- eller brukshistorikk, kundenes kjøpshistorikk, serienummer, kundenummer, navn og ID på nøkkelbrikker, den omtrentlige plasseringen av produktet og diagnostiske data. Hvis et produkt er koblet til et WiFi-nettverk, behandles nettverkets SSID og passord.

  Formålet med behandlingen er å gi brukere tilgang til produkter og installasjoner som krever intern autentisering, å administrere installasjoner og ladestasjoner og andre produkter, å gjøre det mulig for brukere å se produkthistorikken for en installasjon, å gjøre det mulig for brukere å se egen ladehistorikk, for å kunne slå opp og administrere brukernes tilgang til et anlegg eller produkt og for å gjøre det mulig for brukere å logge på Easee-appen. Appen bruker samme innlogging og database som Easees skyløsning, og kontaktinformasjonen din er koblet til anleggene og produktene du har tilgang til.

  Personopplysningene vi trenger når du registrerer en brukerprofil er nødvendige for å bekrefte identiteten din og forhindre at brukerprofilen din blir misbrukt eller duplisert.

  Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) tent. b GDPR, ettersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg om bruk av Easees grensesnitt og skyløsning eller en avtale inngått med deg da du kjøpte vårt produkt, samt art. 6 (1) tent. f GDPR basert på vår legitime interesse for IT- og datasikkerhet og å tilby god kundeservice, for eksempel ved å gi deg muligheten til å oppdatere personopplysningene dine i Easee-appen.
 • Kundeservice, der personopplysninger som produktnummer, kundenavn, adresse, sted og andre personlige opplysninger som er inkludert i supportforespørsler blir behandlet. Ved å koble sammen ulike ikke-sensitive personopplysninger som de ovennevnte, kan Easee tilby tilpasset kundesupport. Det juridiske grunnlaget er art. 6 (1) tent. b GDPR, der behandlingen er nødvendig for å utføre en kontrakt med deg. Denne behandlingen av opplysningene skjer ellers på grunnlag av art. 6 (1) tent. f GDPR, basert på vår legitime interesse i å gi deg best mulig kundesupport.
 • Svar på andre henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og / eller telefonnummer og eventuelle personlige opplysninger som er inkludert i henvendelsen eller en klage. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) tent. f GDPR basert på vår legitime interesse i å svare på og håndtere henvendelser eller klager.
 • Administrasjon av våre relasjoner til bedriftskunder, leverandører og andre partnere, der navn og kontaktinformasjon for kontaktpersoner (f.eks. ansatte) hos våre forretningskunder, leverandører og andre partnere behandles, i tillegg til personopplysninger som inngår i kontrakter, løpende kommersiell korrespondanse, fakturaer, møteprotokoll osv. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) tent. f GDPR basert på vår legitime interesse i å administrere våre forhold til bedriftskunder, leverandører og andre partnere, inkludert å kommunisere med våre kontaktpersoner.

 • Levering av nyhetsbrev, der navn og e-postadresser behandles for å sende deg våre nyhetsbrev, forutsatt at du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev. Hvis du har gitt samtykke til behandlingen av opplysningene dine som beskrevet ovenfor for levering av nyhetsbrev, er det juridiske grunnlaget art. 6 (1) en GDPR (samtykke). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt via Easee-skyen eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt i denne erklæringen.

 • Forbedring av Easees tjenester, hvor personopplysninger som finnes i tekniske analyser, logger og informasjon om bruken av Easee-appen eller Easee Portal blir behandlet for å generere statistikk og analyser for å forbedre tjenestene våre og forbedre brukeropplevelsen, samt sikre stabiliteten i tjenestene våre. Personlige eller tekniske opplysninger fra enhetene dine som brukes til slike formål blir samlet og anonymisert, slik at du ikke kan bli identifisert som en individuell person basert på statistikken eller analysene som genereres som grunnlag for forbedring av tjenestene våre.

  Vær oppmerksom på at noen av produktene våre er utstyrt med posisjonssensorer som gjør det mulig å identifisere hvor produktet er installert. Selv om du ikke har gitt oss adressen din i brukerprofilen, vil vi kunne identifisere produktets posisjon gjennom sin mobilforbindelse. Denne informasjonen er for sikkerhetsårsaker og vil aldri bli brukt til andre formål enn for å utføre feilsøking og for å forbedre produktene våre.

  Det juridiske grunnlaget for den ovennevnte behandlingen er art. 6 (1) tent. f GDPR, der vår legitime interesse er å optimere og sikre stabiliteten til tjenestene våre.
 • Med formål om forbedring av nettstedet vårt og brukeropplevelsen bruker Easee informasjonskapsler og andre metoder for å samle informasjon. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler under nettleserens hjelpefunksjon.
 • Rekruttering til ledige stillinger, der vi behandler CV, skolerapporter, søknaden din, sertifikater, referanser (som du oppgir) og annen informasjon du eventuelt oppgir. Konsekvensen av å ikke oppgi slik informasjon er at vi kanskje ikke vurderer søknaden din eller tilbyr deg en stilling hos Easee. Personopplysningene blir samlet inn fra søkeren eller fra referansene som er gitt. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er art. 6 (1) tent. b GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg basert på forespørselen din. Ved å søke på en stilling i firmaet vårt og sende oss dokumentasjon, betrakter vi det som at du ber om vår vurdering av den medfølgende dokumentasjonen, for å gjennomføre intervjuer og ringe referansene dine med tanke på å inngå en arbeidsavtale. Hvis du har gitt ditt samtykke til å lagre søknadsopplysningene dine etter en rekrutteringsprosess i mer enn ett år for potensielle fremtidige ledige stillinger, er hjemmelen art. 6 (1) en GDPR (samtykke). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt i denne erklæringen.
 • Overholdelse av lovkrav og juridiske forpliktelser, slik som overholdelse av lovbestemte forpliktelser i henhold til gjeldende regnskapslovgivning og pålegg fra offentlige myndigheter. I disse tilfellene er det rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 (1) tent. c GDPR.
 • Sikring av rettighetene til Easee eller tredjeparter, for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav vi mener å ha, eller som er rettet mot oss av kunder, leverandører, partnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) tent. f GDPR basert på vår legitime interesse i å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav for håndhevelsen av rettighetene våre eller rettighetene til en tredjepart.

3 LAGRINGSPERIODE

Easee lagrer personligopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene for behandling som definert ovenfor, og kommer som hovedregel til å slette personopplysningene innen tre år etter at kontrakten er avsluttet for bruk av Easees app og / eller skyløsning eller etter anmodning fra den enkelte bruker.

E-post fra kunder som sendes til vår e-postadresse for kundesupport lagres i opptil tre år fra datoen saken ble løst.

Hvis det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, vil Easee opphøre behandlingen av personopplysningene dersom samtykket trekkes tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Når det gjelder personopplysninger om jobbsøkere, lagres personopplysningene under rekrutteringsprosessen. Hvis søkeren ikke ansettes hos Easee, blir personopplysningene slettet innen seks måneder fra stillingen ble besatt, med mindre jobbsøkeren har gitt samtykke til en ytterligere lagringsperiode.

Vær imidlertid oppmerksom på at fortsatt lagring av personopplysninger kan være nødvendig på grunn av lovbestemte forpliktelser som Easee er underlagt, f.eks. lagring for regnskapsformål, eller på grunn av Easees legitime interesser, f.eks. med det formål å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav.

Anonymisert informasjon, dvs. informasjon som ikke kan knyttes til en fysisk person, kan også bli gjenstand for fortsatt lagring.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Easee vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter i den grad Easee har juridisk grunnlag for slik utlevering.

Easee bruker databehandlere for å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, inkludert i forhold til våre hostingtjenester osv. Forholdet til slike leverandører styres av en databehandleravtale som blant annet sikrer konfidensialitet og informasjonssikkerhet for personopplysningene dine.

Personopplysningene dine kan bli behandlet eller lagret utenfor EU / EØS. I slike tilfeller vil Easee sikre at personopplysningene er underlagt passende garantier ved å inngå EUs standardkontraktsklausuler for slike overføringer eller overføringer til land godkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss hvis du trenger ytterligere informasjon.

Easee kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å overholde lovbestemte krav eller pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. for å oppfylle forpliktelser i henhold til gjeldende regnskaps- eller skattelovgivning. De relevante offentlige myndighetene vil være behandlingsansvarlige for personopplysningene som blir gitt i slike tilfeller.

5 SIKKERHET

Easee verdsetter dine personvernrettigheter og har tatt rimelige tiltak for å beskytte brukernes personvern, inkludert gjennomføring av fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak, for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til informasjon som er lagret og på annen måte behandlet.

6 EIERE OG ADMINISTRATORER AV PROFESJONELLE LADEANLEGG

Vær oppmerksom på at når du bruker et profesjonelt ladeanlegg, blir din historiske logg og brukerdata knyttet til ladeøkten behandlet av eieren eller administratoren av ladeanlegget. Brukerdataene inneholder personopplysninger som navn, alias for Easee Key, e-postadresse og telefonnummer.

Slike data behandles vanligvis for fakturering og for statistiske og tekniske formål, inkludert å sikre ladestabilitet og lignende. De relevante profesjonelle ladeanleggene er behandlingsansvarlige for behandlingen av slike personopplysninger. Ta kontakt med ladeanleggene for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

7 LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSIDER, TJENESTER OG SOSIALE MEDIEPLATFORMER

Easees nettsted og app kan inneholde lenker til andre nettsteder eller eksterne tjenester. Disse nettstedene og tjenestene har sine egne personvernregler som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Hvis du sender personopplysningene dine til slike tredjeparts nettsteder, er behandlingen av personopplysningene underlagt det relevante nettstedets personvernregler. Easee er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder eller deres behandling av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser personvernreglene og eventuelle bruksvilkår på slike nettsteder når du besøker og bruker nettstedet. Et eksempel på en slik tjeneste kan være Upvoty, som brukes til å samle inn tilbakemeldinger og idéer til våre produkter og tjenester.

Hvis du «liker», blir med i eller blir medlem av Easees Facebook-side eller Easees profiler på andre sosiale medieplattformer, vil denne informasjonen bli delt med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder innhold du legger ut og innlegg du liker på slike sosiale medieplattformer. Easee og den aktuelle plattformen er ansvarlige for personopplysningene den samler inn og behandler fra slike sosiale medieplattformer. Easees benytter opplysninger som er lagt ut på Easees profiler på sosiale medieplattformer for å forstå tilbakemeldinger og reaksjoner på Easees produkter og tjenester, men laster ikke ned, lagrer eller kompilerer slike data. Easee bruker Facebook Pixel og Google Analytics for markedsføringsformål. Mer informasjon om hvordan sosiale medieplattformer behandler personopplysninger, finner du i den aktuelle plattformens personvernregler.

8 DINE RETTIGHETER

Som registrert har du rett til å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, be Easee om å oppdatere eller korrigere dine personopplysninger og / eller trekke tilbake samtykke til behandling. I noen tilfeller har du også rett til å be om at personopplysningene dine slettes, be om begrensning av behandlingen eller innvende mot behandling og / eller be om dataportabilitet. Du kan kontakte Easee for å utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1 ovenfor, eller via dette skjemaet.

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at Easees behandling av personopplysningene dine er i strid med relevante lover om personvern. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet.

9 INGEN AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

Vi har ikke intensjon om å bruke noen personopplysninger som er samlet inn fra deg til noen automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering).

10 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Easees personvernregler er tilgjengelig nederst på nettstedet til Easee eller når du registrerer deg i Easee cloud. Hvis Easee foretar endringer i behandlingen av personopplysninger, vil denne erklæringen bli oppdatert, og endringen vil bli varslet på nettstedet eller ved å bruke kontaktinformasjonen din.

I tilfelle endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, samler vi inn ditt samtykke før vi starter en slik behandling.

11 GOOGLE TAG MANAGER

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Denne tjenesten lar nettstedstagger administreres gjennom et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Dette betyr at det ikke brukes informasjonskapsler og kun brukerens IP-adresse overføres til Google for å opprette en tilkobling. Google Tag Manager utløser andre tagger, som igjen kan samle inn data. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis en deaktivering er gjort på domene- eller informasjonskapselnivå, vil den forbli for alle sporingskoder så lenge de er implementert med Google Tag Manager.

Vi bruker Google Tag Manager på grunnlag av vår legitime interesse i henhold til art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vår legitime interesse her er å muliggjøre teknisk integrering av andre nettstedverktøy. Ettersom IP-adressen overføres til Google i USA, kreves det ytterligere beskyttelsesmekanismer for å sikre nivået av databeskyttelse under GDPR. For å garantere dette har vi avtalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46 Para. 2 lit. c GDPR. Disse klausulene forplikter mottakeren av dataene i USA til å behandle dataene i samsvar med beskyttelsesnivået i Europa. I tilfeller der dette ikke kan garanteres selv ved denne kontraktsforlengelsen, vil vi forsøke å innhente ytterligere reguleringer og forpliktelser fra mottakeren i USA.

12 GOOGLE ANALYTICS

Nettstedet vårt bruker Google Analytics, en internettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies» og web-beacons.

Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av denne nettsiden for å evaluere din bruk av nettstedet og for å lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Google vil også bruke denne informasjonen til å gi nettstedoperatøren ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet og internett. IP-adressen som sendes av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics er ikke kombinert med andre data fra Google. Behandlingen utføres i henhold til art. 6 para. 1 lit. en GDPR på det juridiske grunnlaget for ditt gitte samtykke.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at din IP-adresse kun vil bli viderebehandlet av Google i forkortet form.

Vi har inngått en databehandlingsavtale med tjenesteleverandøren der vi forplikter ham til å beskytte dataene til kundene våre og ikke gi dem videre til tredjeparter.

Siden en overføring av personopplysninger til USA finner sted, kreves det ytterligere passende sikkerhetstiltak for å sikre databeskyttelsesnivået under GDPR. For å garantere dette har vi inngått standard kontraktsklausuler med leverandøren i henhold til art. 46 Para. 2 lit. c GDPR. Disse forplikter mottakeren av dataene i USA til å behandle dataene i henhold til beskyttelsesnivået i Europa. I tilfeller der dette ikke kan garanteres selv ved denne kontraktsforlengelsen, forsøker vi å innhente ytterligere reguleringer og forpliktelser fra mottakeren i USA.

Vilkårene for bruk av Google Analytics og informasjon om databeskyttelse kan nås via følgende lenker:
http://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Opplysningene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Data på bruker- og hendelsesnivå knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er (f.eks. User ID) og annonserings-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android Advertising ID, IDFA) slettes senest 14 måneder etter innsamling.

Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å justere innstillingene til nettleserprogramvaren i henhold til dette. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør det, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden uten begrensninger. Du kan også forhindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og analyserer bruken din av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og behandler disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleserpluginen som er tilgjengelig på https://tools.google.com /dlpage/gaoptout.

13 GOOGLE ADS REMARKETING

Nettstedet vårt bruker Google Ads Remarketing. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Forutsatt at du har gitt oss ditt samtykke, gjør dette verktøyet det mulig for annonseringsmålgruppene som er opprettet med Google Ads Remarketing, å kobles sammen med funksjonene på tvers av enheter i Google AdWords og Google DoubleClick. Det rettslige grunnlaget er ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) s. 1 lit. en GDPR. Dette betyr at interesserelaterte, personlig tilpassede reklamemeldinger som er tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og surfeatferd på en sluttenhet (f.eks. mobiltelefon) også kan vises på en annen av sluttenhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil Google koble nett- og appleserloggen din til Google-kontoen din for dette formålet. På denne måten kan de samme personlig tilpassede reklamemeldingene vises på hver sluttenhet du logger på med Google-kontoen din.

For å støtte denne funksjonen, samler Google Analytics inn autentiserte ID-er for brukere som er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre for å definere og opprette målgrupper for annonsemålretting på tvers av enheter.

Du kan permanent velge bort remarketing/målretting på tvers av enheter ved å deaktivere personlig tilpasset annonsering i Google-kontoen din. følg denne linken: https://adssettings.google.com/

Siden det er en overføring av personopplysninger til USA, kreves det ytterligere beskyttelsesmekanismer for å sikre databeskyttelsesnivået i GDPR. For å sikre dette har vi avtalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46 (2) lit. c GDPR. Disse forplikter mottakeren av dataene i USA til å behandle dataene i samsvar med beskyttelsesnivået i Europa. I tilfeller der dette ikke kan sikres selv gjennom denne kontraktsforlengelsen, forsøker vi å innhente ytterligere reguleringer og forpliktelser fra mottakeren i USA.

Ytterligere informasjon og databeskyttelsesbestemmelsene finner du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

14 SLIK BRUKER GOOGLE INFORMASJON FRA NETTSTEDET

Mange nettsteder og apper bruker Google-tjenester for å gjøre innholdet sitt bedre. Når vi integrerer tjenester fra Google, deler nettstedet informasjon med Google. Du kan lese mer om dette her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

15 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Vi bruker «Facebook Custom Audiences» på nettstedet vårt, et remarketingverktøy fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (heretter referert til som «Facebook»).
Facebook Custom Audiences gjør det mulig for oss å vise interessebaserte annonser, såkalte «Facebook Ads», til besøkende på nettstedet vårt når de besøker det sosiale nettverket Facebook eller når de besøker andre nettsteder som også bruker Facebook Custom Audiences. En piksel (Facebook-piksel) fra leverandøren med samme navn, Facebook (se over), brukes til dette formålet.

Facebook Pixel gjør det mulig for Facebook å vise våre annonser på Facebook, såkalte «Facebook Ads», kun til de Facebook-brukere som har vært besøkende på nettstedet vårt, spesielt som har vist interesse for vårt netttilbud. I dette tilfellet gjør Facebook-pikselen det også mulig å sjekke om en bruker har blitt omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på Facebook-annonsene våre. Facebook Pixel bruker blant annet informasjonskapsler, det vil si små tekstfiler som lagres lokalt i cachen til nettleseren din på enheten din. Hvis du er logget inn på din Facebook-brukerkonto, vil ditt besøk til vårt netttilbud bli notert i din brukerkonto. Dataene som samles inn om deg er anonyme for oss, så de tillater oss ikke å trekke noen konklusjoner om brukerens identitet. Imidlertid kan disse dataene kobles av Facebook til brukerkontoen din der. Hvis du har en Facebook-brukerkonto og er registrert, kan Facebook tilordne besøket til din brukerkonto.

Ved å bruke «Facebook Custom Audiences» i forbindelse med Facebook Pixel, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Facebook-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Facebook gjennom bruk av Facebook Custom Audiences. Så vidt vi vet mottar Facebook informasjonen om at du har gått inn på den aktuelle delen av nettsiden vår eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du har en Facebook-brukerkonto og er registrert, kan Facebook tilordne besøket til din brukerkonto. Selv om du ikke er registrert hos Facebook eller ikke har logget inn, er det en mulighet for at Facebook finner ut og lagrer IP-adressen din og eventuelt andre identifikasjonsfunksjoner.
Vi bruker Facebook Custom Audiences til markedsførings- og optimaliseringsformål, spesielt for å plassere relevante og interessante annonser for deg og dermed forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Det juridiske grunnlaget for Facebook Custom Audiences og Facebook-pikselen er artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav a GDPR (samtykke).

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med vår tjenesteleverandør Facebook, der vi forplikter dem til å beskytte våre kunders data og ikke gi dem videre til tredjeparter.

Siden personopplysninger overføres til USA, kreves det ytterligere beskyttelsesmekanismer for å sikre databeskyttelsesnivået under GDPR. For å sikre dette har vi avtalt standard databeskyttelsesklausuler med leverandøren i henhold til art. 46 Paragraf 2 lit. c GDPR. Disse forplikter mottakeren av dataene i USA til å behandle dataene i samsvar med beskyttelsesnivået i Europa. I tilfeller der dette ikke kan sikres selv gjennom denne kontraktsforlengelsen, vil vi forsøke å finne ytterligere reguleringer og forpliktelser fra mottakeren i USA.

Ytterligere informasjon fra Facebook om databeskyttelse finner du på følgende Facebook-nettsted:
https://www.facebook.com/about/privacy

Informasjon om Facebook-piksler finner du på følgende Facebook-nettsted:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Deaktivering av Facebook Custom Audiences via Pixel er mulig for innloggede brukere på
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

I tillegg kan du deaktivere informasjonskapsler, som brukes til rekkeviddemåling og reklameformål, via følgende nettsteder:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Vi vil gjøre oppmerksom på at denne innstillingen også vil bli slettet hvis du sletter informasjonskapslene dine.

***

Sist oppdatert: 07.06.2022