I Easee skal vi skape et smart og effektivt forretningsfundament som skal være grunnsteinen i driften. Det betyr at vi skal bli enda mer datadrevet og analytiske til å gjennomføre det som er mest strategisk. Til denne utviklingen trenger vi flere mennesker som jobber i krysningspunktet mellom forretningsutvikling og dataanalyse – og som ser gull der andre ser seg blinde.

Ikke gammelt skvip – kun cutting edge

– Ja, hvem er det vi egentlig er på jakt etter? sier Business System Manger og selverklært EV-nerd Øystein Solberg høyt ut i luften. Selv kom han til Easee fra olje og gass, vel viten om at selskapet var helt i startgropen innen hans eget fagfelt. Samtidig var dette også noe som var forlokkende og som bød på mer muligheter enn utfordringer. For når noe bygges fra bunn får det et tydelig eierskap, og kan påvirke hvordan verden skal være koblet.

– Det som er helt unikt her, er jo at vi begynner mer eller mindre fra scratch. Her kommer du ikke inn og tar over noe gammelt skvip som er resultat av dårlige rutiner fra 80-tallet – eller oppkjøp som har gjort at en må slå sammen mange gamle datasystemer. Glem alt det der, her får du være med å bygge nye cutting edge-systemer som gir en reell gevinst gjennom hele selskapet. Ikke et nødvendig onde, men et skikkelig digitalt back-bone!

COO Rita Bach Omdal

– Vi skal gjøre copy-paste usexy igjen

Det er hovedsakelig en Business System Specialist avdelingen er på jakt etter i første omgang. Det kan også bli flere dersom kandidatene er riktige. Forretningsforståelse, systemkompetanse og evnen til å kunne se det store bildet i en bedrift som er i kontinuerlig vekst er viktige elementer. Men det viktigste er kanskje å finne kompetansen som skal være med å bygge nye prosesser og rutiner – og gjøre copy–paste til skamme.

– Vi skal gjøre copy-paste skikkelig usexy igjen. Med det mener jeg at vi ikke skal ha noen «punchers» her, som bare flytter informasjon. Hvem vil jobbe sånn lenger? Alt vi gjør i våre forretningssystemer skal ha et mål, en funksjon og en handling ut fra tallenes tale, sier COO Rita Bach Omdal.

Videre forklarer hun viktigheten av forretningssystemer i Easee:
– Dataene skal reflektere pulsen på selskapet vårt, og være en speiling av hvordan vi faktisk jobber. Hos oss har dette høy prioritet når selskapet skal skalere i både volum og regioner. Dette inkluderer de fleste deler av selskapet som finans, support, sourcing og kundekontakt. Hele kretsen egentlig.

Les mer om hvordan det er å jobbe i Easee, og finn alle våre ledige stillinger her.