«Ta ladegrep» skriver VG på lederplass 30. august. Det er strålende at Norges største avis krever handling og en plan for utbygging av ladeinfrastruktur. Altfor få har tatt innover seg hva det har å si for strømnettet at bilparken blir elektrifisert, og det haster å gjøre noe. 

Elbilmarkedet er i enorm vekst. Om fem år vil flesteparten biler på norske veier være elektriske. Da trenger vi bedre ladeløsninger. Allerede i dag er det ladekaos, betalingsforvirring, lange ladekøer og dyr strøm. Det kan enkelte ganger være like dyrt å lade bilen som å fylle en dieseltank. 

Cowboyvirksomhet

Det vi ser i dag innenfor hurtiglading kan minne om cowboy-virksomhet. Utbyggerne vil tjene inn de investeringene de har tatt, men tilbake sitter frustrerte forbrukerne, og sammenligner prisen på strøm med prisen på bensin og diesel. Dette kunne vært unngått med en større grad av statlig styring, der myndighetene satte teknologiske, geografiske og økonomiske krav og gjerne bidro med subsidier i en utbyggingsfase. I det minste for å få løst opp i en del av de flaskehalsene vi opplever nå. 

Heller ikke destinasjonslading er regulert og hoteller og kjøpesentre kan ta seg kraftig betalt for strømmen. 

Vi har lykkes med statlig eierskap tidligere innen energi. Hvorfor skal vi ikke gjøre det nå? 

Strømnettet kan knele 

VG peker også på den påkjenningen kabelnettet kommer til å bli utsatt for. Her har både NVE og Statnett utarbeidet omfattende rapporter som konkluderer med at dette vil bli et problem etter hvert som andelen elbiler vokser. Både vi og andre aktører har allerede produkter som løser denne utfordringen. 

I snitt kjøres en norsk bil 50 kilometer per dag. Å lade dette krever omtrent 10kwt strøm, en oppgave en hjemmelader bruker rundt 3-5 timer på. Tenk deg da et scenario der flertallet av elbiler blir plugget i og ladet rundt middagstid, samtidig som nordmenn lager middag, dusjer og setter på en maskin med klesvask. Da står vi uten tvil overfor en enorm utfordring og vil trenger en gigantisk utbygging av strømnettet for å ta unna disse strømtoppene. Dette vil føre til dyrere strømtariffer og forbrukerne ender igjen opp med å betale. 

Men, bilen står imidlertid i ro mellom 10-12 timer i døgnet. Med intelligent strømstyring, lades bilen opp når kapasiteten tillater det og strømmen er billigst. Bilen er fulladet og klar neste morgen. Med en slik løsning kan vi lade ti ganger så mange biler og utnytte 90 prosent mer av strømnettet. Nettopp fordi vi ikke trenger å bygge ut basert på strømtopper. 

Elbiler blir i all hovedsak ladet hjemme eller på jobb. Dette er kanskje det aller viktigste, men det blir sjelden adressert. Det er kun rundt 10 prosent av ladingen som er hurtiglading. Da er det veldig viktig at vi gir folk insentiver til å bruke strøm smart. Ellers opplever forbrukerne å bli straffet med dyre priser. 

Vi trenger å tenke nasjonalt og helhetlig, men også velge løsninger som kan stå seg over tid. 

Vi må tenke stort, men smart!

MVH
Jonas Helmikstøl
CEO i Easee AS