Vi har vokst ufattelig raskt, og vi har tatt noen sjanser som de aller fleste ikke tør å ta. Nettopp i frykt for det som potensielt kan skje. Med så høy vekst som vi har hatt vil vi møte på utfordringer som ingen eller få har løst før oss. Vi vokser med nesten 400% fra i fjor til i år. 

Den første store kapasitetsutfordringen vi har avdekket er vår skyløsning. Det har derfor vært tidvise utfall av tjenester for noen av våre kunder, og noen sluttbrukere har tidvis ikke vært i stand til å lade. Dette tar vi på alvor og satt umiddelbart alle relevante ressurser på å finne løsninger. Våre produkter er designet for å fungere som normalt, selv uten skytjeneste. Utfordringen vi har hatt har vært at denne funksjonaliteten ikke har vært aktivert i alle enhetene. 

I denne perioden her har vi lært utrolig mye – læring som vi aldri ville vært foruten. Skyløsningen er som en produksjonslinje, og i forrige uke nådde den sin maks kapasitet. Det tok tid å finne ut at det var dette som var problemet. Vi håpet i det lengste at det ikke var nettopp dette, fordi vi visste at det ville være den mest tidkrevende veien å gå for å komme tilbake til normal drift. Dette er ikke fort gjort – og ikke gjort med to tastetrykk. Men vi setter nå opp flere «produksjonslinjer» som øker kapasiteten til det vi måtte trenge nå og i fremtiden, og dette lever i en ny arkitektur som enkelt kan skaleres. Dette gir oss masse trygghet og ro på at en lignende problemstilling aldri kommer til å dukke opp igjen. 

I Easee så setter vi menneskene først. Og menneskene består av våre ansatte, våre kunder og våre sluttbrukere. Vi kompenserer de som dessverre ikke har fått ladet hjemme så de har fått dekket sitt behov, og vi har god dialog med våre høyt verdsatte partnere for å sikre at vi sammen ivaretar deres sluttkunder på best mulig måte. Det er utrolig leit for oss å ha sluttkunder som opplever utfordringer med sine produkter, eller ansatte som må jobbe i skift for å ha døgndrift. Vi står for produkter som fungerer uansett, og ansatte som har en sunn balanse mellom jobb og privatliv. Sakte, men sikkert skal vi nå bygge opp igjen den tilliten som har fått seg en knekk, og vise at vi har lært mye av dette.

Løpende status finnes nedenfor – og vi oppdaterer så fort det er noe nytt å melde. Siden vi har kunder i flere land skriver vi på engelsk.

Her finner du: Statusmelding

Her finner du: Support og brukerstøtte

Vi er nå helt på tampen av en stabil, bærekraftig og normal tjeneste. Det aller meste av systemer og funksjonalitet er online. Alt vi ønsker nå er at både ansatte, kunder og sluttbrukere kan ta juleferie med hvilepuls og fulladede batterier.

Med vennlig hilsen
Easee