Easee har en ambisjon om å ha verdens mest fornøyde kunder og partnere. Med tett oppfølging og løsningsorienterte mennesker ønsker vi at kundene skal føle seg ivaretatt og lyttet til. Med det skal vi bygge meningsfulle relasjoner med partnerne våre – og bygge et sterkt fundament for videre samarbeid.

For å få til dette søker vi flere mennesker til å ta del i en unik kultur – der respekt og ydmykhet er en helt naturlig del av hverdagen! Andreas Jotorp og Joakim Hiim på supportavdelingen forklarer hvordan de skal bli best i sitt game.

–  Gjennom å lytte til kunder og partnere utvikler vi produkter og verktøy sammen. Du skal møte åpne og ærlige mennesker i Easee. Alt trenger ikke være så høytidelig hele tiden. Vi ønsker å dele verdiene våre, som er åpenhet, ærlighet og omsorg for kunden. 

Hvordan er avdelingen organisert? 

– Vi jobber i domenene partner og customer success, samt støttefunksjonene prosjekt, IT og infrastruktur. Alle jobber innenfor alle avdelingene og vi jobber mye sammen.

– Akkurat nå jobber vi med å bli mer tilgjengelige på flere flater, blant annet facebook og andre sosiale medier, chat og lignende. Vi ønsker å være i mer direkte kontakt med kundene, sier Joakim.

– Som avdeling jobber vi veldig tett sammen. Vi snakker mye sammen og løser kompliserte saker. Det blir litt detektivarbeid og man må være glad i problemløsning, sier Joakim. 

Person foran utdanning

Vi ønsker å oppbemanne både innen partner og customer success. Vi ønsker å ha mer direkte kontakt med kunden.

– Vi ser etter person, drivkraft og kompetanse, i den rekkefølgen.  Det kan gjerne være en person som har erfaring innen elektro, men som sagt, person teller mer enn erfaring hos oss, forteller Andreas. 

– Er personen riktig, vil det aldri være en begrensning hvilken erfaring man har. Vi ser etter driv og vilje til å utvikle seg og lære. Kompetansen kan også være å ta vare på kundene og å lære fort, i tillegg til at personene må dele verdiene våre, sier Joakim. 

Hvordan er det å jobbe i support?

– Easee er en fantastisk arbeidsplass som alltid setter oss ansatte først. Det har blitt bevist gang på gang. Alle som jobber her føler seg høyt verdsatt og vi kommer på jobb akkurat som vi er. Vi har stort fokus på personlig utvikling. Dette gjør nok at Easee ikke er plassen for alle, fordi du må være forberedt på å jobbe med deg selv. Du må våge å legge ned tid på å bli den beste versjonen av deg selv. Faktisk står det i kontrakten også. 

Øl og shuffle board

Hvordan har dere det på jobb? 

– Vi spiller playstation og drikker øl, har bordtennis og shuffle board, så vi er absolutt en moderne arbeidsplass der trivsel er viktig. Vi er en god gjeng som har bygget en nær relasjon mellom oss og vi finner på mye sosialt sammen. 

Er dere venner på fritiden også? 

– Det vil jeg absolutt påstå, jeg har ingen andre venner ihvertfall, så dette er absolutt vennene mine, sier Andreas med et stort smil. 

– Opplæringsperioden vil være veldig tilpasset den enkelte. Det er veldig mye nytt materiale å sette seg inn i, men mennesker lærer forskjellig. Noen liker å få med seg hjem en bunke papirer, mens andre lærer best sammen med andre, sier Andreas. 

Bli en del av den fantastiske gjengen på customer exellence og søk her:

Partner Success Specialist

Customer Success Specialist