I Easee skaper vi produkter som engasjerer og forbauser. Det danner grunnlaget for vekst og nye behov på tvers av selskapet. For å drive frem en smidig produktutvikling bygger vi opp innovasjonsavdelingen med spesialistområder. Disse skal ha ansvar for egne domener av produkter og tjenester. Vi skal med andre ord la eksperter jobbe sammen – for å bli enda bedre eksperter!

– Jeg skal forsøke å si det enkelt

Når vi bygger opp neste steg av produktavdelingen, er det med intensjonen om at folk skal bli best på sine felt og eie sitt område. Dette handler om å identifisere grunnstrukturen avdelingen ønsker å forme, og rammene som det kan vokse inn i. Tanken er at avdelingen skal organisere seg i mindre grupper for å sikre kontinuerlig innovasjon, og direkte påvirkning av sitt område. Det er hovedsakelig to stillingstitler avdelingen skal ha søkelys på fremover: Product Manager og Product Specialist.

Stian Øien, VP Software and Services, forklarer stillingene på denne måten:

– I et forsøk på å si det enkelt, så vil Product Manager ha ansvar for et eller flere produkter og hele produktets livslinje på tvers av fagområder. Her snakker vi brukertesting, verifiseringer og flere av de kommende produktlanseringer. Eksempel på produkter er Equalizeren, mens tjenesteprodukter kan være vår kundeportal eller vår installatør-app. Product Specialist vil derimot ha ansvar for å bygge de tekniske fundamentene, og alle funksjonene som strekker seg på tvers av flere produkter. Her jobber man tett sammen med andre kryssfunksjonelle eksperter i frontend, backend, design og hardware.

Product Manager Tina Rødland og VP Software and Services Stian Øien på tech-labben ved vårt hovedkontor.

Søker sannhet hos kunden

I produktavdelingen er de avhengige av mennesker som befinner seg mellom teknologi, forretningsutvikling og brukerforståelse. Mennesker som forstår at reisen kun er en del av målet, at det er innovasjon som er nøkkelen til en grønnere fremtid, og at det er brukervennligheten som skaper en sømløs hverdag for kundene.

Stillingene som nå lyses ut er flere enn ordlyden skulle tilsi, og det er opp til personlighet, kunnskap og egenskap hvor mange det blir. I Easee bygger vi ofte etter person, og ikke nødvendigvis polerte CVer.

På spørsmål om hva en får være med på som ansatt i produktavdelingen, kommer svaret kontant fra Product Manager Tina Rødland: – Hos oss får du bli med å tilrettelegge for innovasjon – vi skal tross alt forme fremtidens strømnett. Det innebærer å skape og forme alt det spennende som kommer. I skjæringspunktet mellom hardware og software bidrar alle med sitt område, og lærer samtidig noe om feltene vi ikke kan. Vi jobber veldig tett på kundene våre og på hverandre som avdeling.

Easee Equalizer – lansert november 2020. Equalizeren kan lese strømforbruket i hjemmet. Når du har koblet din Equalizer til systemet vil den automatisk begynne å balansere den tilgjengelige strømmen basert på informasjonen den får og optimaliserer ladeopplevelsen.

Stian Øien legger til: – Vi hører på kunden og søker sannheten her. Vi blir aldri best i vår egen boble og synes det er forfriskende å ha kunder som gir oss gjeldene lov. Det gir oss førstehåndskunnskap og muligheten til å skape produkter og tjenester som har livets rett. Det skal være ekstremt enkelt for kundene å bruke våre produkter, og det krever ofte at de blir hinsides avanserte bak lokket.

Det å jobbe i Easee har mange fordeler – og vi er et selskap som jobber både ambisiøst og verdibasert. Samtidig er vi en noe utradisjonell arbeidsgiver satt opp mot en del andre. Tina forklarer mer utdypende:

– Skal du kunne bli en del av oss så må en søke litt i det som er ubehagelig også. Vi forplikter oss til på være den beste versjonen av oss selv. Tilbakemeldinger og forbedringer er en den del av hverdagen i Easee, og derfor skjer også store steg på kort tid. Både faglig – og personlig! Samtidig er dette en sosial oase, alt ligger til rette for lave skuldre og at vi skal kunne puste med magen. Vi har eget gaming-rom, sosiale sone på flere hundre kvadrat, og en ledelse som vil at vi skal ha det godt, på jobb og på hjemmebane.

Kunne du tenke deg å bli kollega med Tina og Stian i rollen som enten Product Specialist eller Product Manager? Les mer om stillingene her:

Product Specialist
Product Manager