I Easee inngår vi aldri sponsorat, kun partnerskap. Dette er grunnet i et genuint ønske om å kun samarbeide med de som deler samme verdigrunnlag. I Mablis har vi funnet en partner som virkelig deler vårt verdisyn – og som skaper store opplevelser og inkludering på tvers av samfunnet.

Gjennom de siste 15 månedene har vi fått både verden og hverdagen snudd på hode. Alt vi tok for gitt ble borte over natten, og det vi satte pris på ble plutselig en fjern tanke. Mange bedrifter og yrkesgrupper har blitt hardt rammet – andre satt i knestående. Det å samles med de vi setter pris på har blitt til et komplisert regnestykke mellom kohorter, fylker, logikk og logistikk.

Mablis har gjennom flere år opparbeidet en unik musikkfestival i Vålandsskogen i Stavanger – som rommer en bredde i både aldersgrupper og musikksjangere. En festival som handler om store opplevelser, inkludering, varme mennesker, gode følelser, og det å gi byen en grønn og genuin lunge som smelter folk sammen. Vi ser Mablis som en unik og oppriktig aktør som vil det beste for menneskene, kulturen og for miljøet. En festival som tenker de store tankene – men som også lever ut de små og unike forskjellene.

Det er med stolthet og pur glede vi kan annonsere at Easee har inngått partnerskap med Mablisfestivalen for 2021. For festivalen går av stabelen, men i et litt annet format enn tidligere. Grupperinger og soner blir fortsatt en del av regnestykket, men det er mange steg nærmere normalen enn vi har vært på lenge.

Les mer her for å sikre deg billetter, og for gjeldene regler og retningslinjer❤️

Videocredit: Leo Kramer