I dagens samfunn snakker mange om bærekraft, men de færreste vet hva det faktisk betyr. I Easee har vi blitt en ledende aktør i det grønne skiftet, og tar nå betydelige grep for å befeste denne posisjonen med utlysning av rollen som Sustainability Manager.

Bevissthet omkring ansvaret

Bærekraft er et ord som stadig brukes i flere sammenhenger. En noe frittflytende betegnelse som ikke alltid får fotfeste i konkrete handlinger. I Easee har vi siden oppstarten av selskapet hatt en bevissthet på hvilken rolle vi må ha og hvilken tydelighet vi skal kommunisere i et raskt voksende marked. For bærekraft er like enkelt som det er komplisert. FN har definert det på denne måten:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling

Martin Langeland, CMO i Easee, forklarer vårt bærekraftige ståsted på denne måten:

– Alle som jobber i Easee er genuint opptatt av bærekraft. Samtidig ønsker vi ikke at bærekraft skal være isolert til en avdeling eller enkeltindivider, det skal være et ansvar og en væremåte som er unisont i selskapet. Reisen starten innenfra, med dette ønsker vi å være en inspirasjon for andre, men også være den som stiller krav til oss selv på en helt ny måte. Ikke bare gjennom et utvalg av FN sine bærekraftsmål.

Det handler om generasjoner

Riikka Tonstad er vår Head of Suppliers og jobber direkte med våre leverandører på tvers av selskapet. Hun ser viktigheten av neste steg for selskapet med en egen Sustainability Manager – og tydeliggjøringen av et fagfelt som kommer til å bli utslagsgivende for sunn og tidsriktig drift.

– Folk tenker ofte på miljø når de hører ordet sustainability. Men går en litt i dybden på betydningen så handler det om viktigheten av våre bevisste handlinger som kan gi store utslag i flere retninger, at avtrykkene vi setter direkte påvirker kommende generasjoner, og at kundenes forventninger til oss som aktør i dette feltet er tydelige, sier hun.

Head Of Suppliers – Riikka Tonstad

Vår nye ansatt innen bærekraft får et betydelig ansvar. Samtidig er det også en mulighet til å forvalte det gode arbeidet som allerede ligger til grunn, i en avdeling som lever ut våre verdier til det fulle. Supply Chain-avdelingen er en sammensveiset gruppe mennesker som elsker å gå på jobb hver dag, for å gjøre verden litt bedre og litt grønnere.

– Vi bryr oss om hverandre – det er et sunt, oppriktig og åpent læringsmiljø. En flat struktur og svært god ledelse som virkelig bryr seg om hvordan vi har det, og som involverer oss i alle avgjørelser, sier Riikka.

Ønsker du å bli en del av Easee? Sjekk alle våre ledige stillinger her.