Maak kennis met Rigmor Haga, Sustainability Manager bij Easee. Een intelligente vrouw met passie voor mensen, politiek en onze planeet. Voor haar betekent duurzaamheid alles. Ze was al actief op dit terrein voordat duurzaamheid ‘hip’ werd en op de agenda kwam te staan. En lang voordat bedrijven en organisaties werden verplicht om duurzaamheid in hun strategie te integreren.   

“Het is geweldig dat duurzaamheid de aandacht krijgt die het verdient. Ik besteed veel tijd aan het concreet maken van dit concept, zodat mensen er daadwerkelijk mee aan te slag kunnen. Hier haal ik veel plezier uit en zie ik als een essentieel element van mijn werk om verandering mogelijk te kunnen maken.  De grootste uitdaging vind ik dat alle kwesties binnen duurzaamheid hand in hand gaan. Corruptie voedt klimaatverandering, klimaatverandering beïnvloedt mensenrechten en mensenrechten beïnvloeden klimaatmaatregelen… En zo kan ik nog wel even doorgaan. Echt, zo kan ik héél lang doorgaan.”

Rigmors passie voor duurzaamheid is tijdens haar carrière niet veranderd. Integendeel, haar inzet gaat verder dan hergebruik, vermindering en recycling van afval of beheersing van uitstoot van broeikasgassen (BKG – Green House Gas (GHG)). “Duurzaamheid is het modewoord van onze generatie aan het worden. En hoewel ik me al lang bezighoud met duurzaamheid, zijn de kernideeën in deze periode niet veel veranderd.”.

Green-tech moet ook echt groen zijn

Een green-tech bedrijf moet gebruikmaken van technologie die het effect van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving terugdringt. Bij Easee hebben we ons ertoe verplicht om niet meer natuurlijke bronnen te gebruiken dan nodig is. Daarnaast werken we aan onze levenscyclusanalyses (LCA’s) om onze ecologische voetafdruk steeds verder te verkleinen. 

Onze producten worden in Noorwegen ontwikkeld en geproduceerd en zullen een essentieel onderdeel vormen van het toekomstige elektriciteitsnet – een elektriciteitsnet dat elektriciteit efficiënter verdeelt en bestaande capaciteit optimaal benut.  

“Ons doel is om bij onze bedrijfsvoering en productie de aandacht op mens en planeet te focussen. Dit betekent dat er een groot aantal problemen moet worden geïdentificeerd en aangepakt. De uitdagingen die onder de noemer duurzaamheid vallen, zijn groot. Het zou naïef zijn om te denken dat wij deze problemen alleen kunnen aanpakken.”

Easee sluit zich aan bij UN Global Compact, RBA, Terravera en Position Green 

Easee is sinds 2022 trots lid van de Responsible Business Alliance (RBA), de Global Compact van de Verenigde Naties en de stichting Terravera. Daarnaast hebben we voor de rapportagetool van Position Green gekozen voor het genereren van onze GHG-rapportages. Dit zijn essentiële organisaties om deel van uit te maken en belangrijke tools om te implementeren – met een gezamenlijke inzet om het verschil in de wereld te maken:  

« De Global Compact van de VN (UNGC) is ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. Door lid te worden, bundelt Easee de krachten met duizenden bedrijven die zich inzetten voor duurzaam ondernemen. Wij houden onszelf verantwoordelijk voor een transparante voortgangsrapportage, en delen en leren met elkaar om de gezamenlijke inspanningen voor een duurzame wereld te versnellen. Samen maken we veel meer impact. Het bundelen van krachten beschouwen we bij Easee als de eerste stap in onze duurzaamheidsinspanningen. »  

Door ons bij dit initiatief aan te sluiten, zetten we ons in voor bescherming van mensenrechten, bescherming van het milieu, preventie van corruptie & omkoping en bevordering van goede arbeidsomstandigheden in onze supply chain. Wij zullen elk jaar transparant en in lijn met het UNGC-raamwerk over onze duurzaamheidsinspanningen rapporteren.  

Lees hier meer over de Global Compact van de VN

« « De Responsible Business Alliance (RBA) is het gezamenlijke initiatief vanuit de elektronicasector voor duurzame supply chains. Door samen te werken kunnen we ons werk op het gebied van duurzame supply chain toespitsen op de kwesties die in onze sector belangrijk zijn. De normen, eisen en methoden zijn op elkaar afgestemd, dat maakt de naleving ervan weer duidelijker. »  

RBA is een platform voor het delen van duurzaamheidsdata in de supply chain. Een ledenorganisatie waar we van kunnen leren en goede praktijken kunnen delen met onze collega’s. Zij helpen ons om op belangrijke duurzaamheidskwesties te focussen die voor onze sector relevant zijn.  

Lees hier meer over de Responsible Business Alliance 

«Terravera is een tech-stichting met een geweldige missie: iedereen in staat stellen om echt duurzame beslissingen te nemen. Dit betekent dat we hypotheses kunnen formuleren en testen wat we kunnen doen om ons product duurzamer te maken en beslissingen kunnen nemen op basis van geverifieerde feiten. Hoe geweldig is dat? We zitten nog in de verkennende fase met Terravera, maar ik ben echt enthousiast over hun werk. »  

Lees hier meer over Terravera  

Naast het lidmaatschap van deze belangrijke wereldwijde organisaties, heeft Easee voor Position Green gekozen als leverancier van onze GHG-rapportages. Position Green biedt een datagedreven platform voor onze duurzaamheidsrapportages. We zijn bezig met de implementatie van de tool om controle over onze broeikasgasemissies te krijgen en doelgericht aan de vermindering van onze uitstoot te werken.  

Kom hier meer te weten over Position Green

Onze producten moeten (letterlijk) deel uitmaken van de ‘green shift’.

Het duurzame DNA van Easee 

“Mijn bescheiden langetermijndoelstelling is om duurzaamheid deel uit te laten maken van het bedrijfs-DNA van Easee. Daarmee bedoel ik dat we in onze dagelijkse beslissingen niet alleen automatisch aan de financiële gevolgen moeten denken, maar ook automatisch aan mens en milieu. 

-Mijn persoonlijke visie zou een klimaatpositief bedrijf zijn dat transparant opereert en de mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan. En als jullie dat niet ambitieus genoeg vinden, dan zou ik ook graag zien dat Easee meer terug kan geven aan mens en planeet dan de middelen die het ons kost om te functioneren.”

Enkele duurzaamheidsdoelstellingen voor de korte termijn zijn het meten van onze impact via levenscyclusanalyses (LCA’s) en CO2-boekhouding. Als onderdeel van ons zorgvuldigheidsbeleid en inzicht in onze milieu-impact voeren wij dialogen met stakeholders om ervoor te zorgen dat hun zorgen worden begrepen en kunnen worden aangepakt. We hebben onlangs een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd om te bepalen wat het meest belangrijk is voor onze duurzaamheidsprestaties.  

“Als ik zeg dat duurzaamheid alles voor mij betekent, dan is dat omdat de duurzaamheidsinspanningen die we nu als samenleving leveren, bepalend zullen zijn voor het soort toekomst dat onze kinderen krijgen. Het betekent dat we op een dusdanige manier kunnen leven dat de planeet ons nog generaties lang kan verdragen en toch onze visie kunnen behouden dat de mens op de eerste plaats komt. Om hierin te slagen, is systematische verandering nodig.  

– Ik ben van mening dat ‘business as usual’ geen optie meer is en dat bedrijven die dat vandaag inzien de leiders van morgen zijn.”