Tietoja Easeesta

Easee on vihreän teknologian yritys, joka on perustettu vuonna 2018. Kehitämme, suunnittelemme ja valmistamme tuottemmee Skandinaviassa ja viemme tuotteitamme ympäri Eurooppaa. Tavoitteemme on olla yksi Euroopan suurimmista vihreän teknologian yrityksistä vuoteen 2026 mennessä ja maailman suurin vuoteen 2031 mennessä.

Rakkaudella Norjasta

Easee muokkaa tulevaisuuden sähköverkkoa ja yrityskulttuuria. Se tarkoittaa keskittymistä sekä skaalattavien, että tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Samalla luomme esimerkkiä siitä, miltä kestävän kehityksen mukainen organisaatio ja ihmisiin keskittyvä yrityskulttuuri voi parhaimmillaan olla. Kulttuuri, jossa ihmiset ja arvot ovat etusijalla. Aina.

Easeen tapa – The Easee way

Ihmiset etusijalla

Asetamme korkeita tavoitteita ja päämääriä, emmekä oikaise. Päästäksemme tavoitteisiimme, tarvitsemme todella taitavia ja empaattisia ihmisiä, jotka saavat virtaa nähdessään toisten onnistuvan ja jotka haluavat jatkuvasti kehittää itseään.

Ihmiset etusijalla on mantramme ja se heijastuu kaikkeen tekemiseemme ja jokaiseen päätökseemme. Valitsimme luoda voimaannuttavan työpaikan, jossa työntekijät kokevat aina tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja missä työntekijöillä on vapaus olla omia itsejään. Emme arvostele ihmisiä kokemuksen, vaan potentiaalin perusteella ja etsimmekin mielummin persoonaa, intohimoa ja taitoa – tässä järjestyksessä!

Näin teemme osamme muokatessamme tulevaisuuden yrityskulttuuria ja tehdessämme maailmasta paremman paikan.

Hyvää energiaa

Jos sinulla on mahdollisuus muuntaa energiasi hyväksi energiaksi ja jakaa sitä, sinulla on mahdollisuus muuttaa maailmaa. 💙

Arvomme

Käytämme arvojamme ohjataksemme päivittäistä tekemistämme. Tämä mahdollistaa meille turvallisen ympäristön luomisen, jossa voimme pitää huolta toinen toisistamme ja auttaa toisiamme kasvamaan.

Rakkaus

Avoimuus

Kunnioitus

Luottamus

Haavoittuvuus

Rehellisyys

Nöyryys

Meillä on kiireinen ongelma ratkaistavana

Sähköisten ajoneuvojen omistajien määrä kasvaa todella vauhdikkaasti. Teknologia kehittyy, joka mahdollistaa ajoneuvojen kulkemisen pidemmälle ja lataamisen nopeammin. Vaikka tämä onkin tervettä kehitystä kohti vihreämpää tulevaisuutta, siitä ei puutu vakavia haasteita. Latausinfrastruktuuri ja olemassaoleva sähköverkko tulevat olemaan kriittisimmät pullonkaulat lähitulevaisuudessa.

Easee perustettiin tavoitteenaan ratkaista tämä haaste. Innovatiiviset tuotteemme ja ohjelmistomme tasoittavat tietä tulevaisuuden sähköverkolle – sähköverkolle, joka jakaa energiaa tehokkaammin ja hyödyntää saatavilla olevan virran parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteisön voima

Teemme yhteistyötä tarkkaan valittujen, lahjakkaiden ja luotettavien kumppaneiden kanssa. Emme voi muuttaa maailmaa yksin ja olemme täysin riippuvaisia loistavista kumppaneista, jotka auttavat meitä jakamaan kuormaa. Nämä kumppanit ovat ja tulevat olemaan, kriittinen osa tulevaisuuden sähköverkkoa. Kun rakennamme kumppanuuksia, odotamme kumppaneidemme tukevan tavoitettamme muuttaa maailmaa.

Vihreä huominen

Me Easeella olemme sitoutuneet siihen, ettemme tarpeettomasti käytä luonnon resursseja ja teemme jatkuvasti työtä Life Cycle Assessments (LCA) -järjestön kanssa, jotta voimme jatkuvasti vähentää kuormitustamme ja vähentää hiilijalanjälkeämme. Tuotteemme kehitetään ja kootaan Skandinaviassa ja ne tulevat olemaan olennainen osa tulevaisuuden sähköverkkoa – verkkoa, joka jakaa sähköä tasaisemmin ja hyödyntää saatavilla olevaa kapasiteettia parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuonna 2022 Easeesta tuli ylpeä Responsible Business Alliance (RBA)-, the United Nations Global Compact- ja Terravera -järjestöjen ylpeä jäsen. Olemme myös valinneet Position Green -järjestön GHG -raportointivälineidemme tuottajaksi. Näihin järjestöihin kuuluminen on tärkeää ja niillä on tärkeitä välineitä käyttöömme – yhteinen sitoumuksemme muuttaa maailmaa:

Responsible Business Alliance -järjestön jäsenyyden kautta, Easee sitoutuu käyttämään RBA:n Code of Conduct -sopimuksia alihankkijoillaan. Näin voimme valvoa ja seurata toimitusketjuamme parhaan kykymme mukaisesti käyttäen RBA:n välineitä ja lähestymistapaa.

Easeeen kaava

Happy people

Happy products

Happy customers & planet